Betaling

Storvorde-Fysioterapi-rec-web

 

Med henvisning

Ved behandlinger med henvisning er egenbetalingen på 60 % af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40 %, som fratrækkes regningen. Ved første konsultation er egenbetalingen 270,89 kr., mens den ved efterfølgende behandlinger er 172,24 kr. Taksterne er fastsat efter overenskomst med Danske Fysioterapeuter.

 

Uden henvisning

Ved behandling uden henvisning er egenbetaling på 100 %.

 

Hold

Vi har både hold til patienter med og uden henvisning, hvorfor priserne på holdene varierer. Ring til klinikken for yderligere information.

 

AOF hold: Information om priser, rabatordninger samt tilmelding kan fås hos AOF på tlf.: 72 13 23 00 eller www. aofnord-aftenskolen.dk.

 

Vederlagsfri behandling

Gives til visse patientgrupper med kroniske lidelser. Spørg evt. din læge eller læs mere på Sundhedsstyrrelsens hjemmeside.

 

Firmaaftaler

Ønsker du en aftale til dit firma, kontakt klinikken for yderligere information.

Afbud

 

Afbud meddeles gerne i god tid, dog senest kl. 9.00 på behandlingsdagen. Ved udeblivelse uden afbud pålægges et gebyr på 160 kr.

Taksten er fastsat efter overenskomst ifølge Danske Fysioterapeuter.

Tilskudsmuligheder

  Storvorde fysioterapi-5895

Tilskud fra Danmark

Sygesikringen Danmark giver tilskud til behandling uanset om du har en lægehenvisning eller ej.

Ved medlemskab af Sygesikringen Danmark betales den fulde patientandel til klinikken. Vi har mulighed for automatisk at overføre dine regninger til Danmark, hvis du ønsker det. Så slipper du for selv at aflevere regninger til Danmark.

 

Helbredstillægskort

Efter nærmere fastsatte regler kan pensionister få hjælp til betaling af fysioterapi, der ydes dog ikke tilskud til kørselsudgifter. Du skal selv betale regningen og søge refusion jvf. nye regler pr. 1/7 2016. Dette skal dette foregå digitalt via borger.dk, og vi kan derfor ikke længere tilbyde at fremsende regningen til kommunen.

 

Øvrige tilskudsmuligheder

Hvis du er på overførselsindkomst, kontakt da din sagsbehandler med henblik på hjælp til betaling af behandling.

Hvis arbejdspladsen betaler, fremsender vi gerne regningen for dig.

 

Forsikring

Hvis din ulykkes- eller sundhedsforsikring betaler, fremsender vi gerne regningen for dig, vi skal blot have skriftlig information fra forsikringsselskabet.